Tổng Quan Phân Khu A. Khu Đô Thị Kim Đô

Quy Mô Phân Khu A Khu Đô Thị Kim Đô

Quy mô đất: 246,35 ha
Quy mô dân số: 23.615 người
Được chia làm 4 tiểu khu: tiểu khu 1, tiểu khu 2, tiểu khu 3 và tiểu khu 4.

Phân khu A khu đô thị kim đô

I. vị trí , quy mô và tính chất của tiểu khu 1

Vị trí tiểu khu 1 khu đô thị kim đô

II. vị trí , quy mô và tính chất của tiểu khu 2

Vị trí tiểu khu 2 khu đô thị kim đô

III. vị trí , quy mô và tính chất của tiểu khu 3

Vị trí tiểu khu 3 khu đô thị kim đô

IV. vị trí , quy mô và tính chất của tiểu khu 4

Vị trí tiểu khu 4 khu đô thị kim đô

Cập nhật facebook dự án khu đô thị kim đô >>> tại đây

          Sàn Giao Dịch Bất động Sản Địa Tín
Địa chỉ: Tầng 11, số 81 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 0962.558.742
Mail: duytu1209@gmail.com
website: https://Diatinland.com