Chính Sách mới nhất Dự Án Từ Sơn Garden City

Chính Sách Bán Hàng mới nhất Dự Án Từ Sơn Garden City

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

STT Sản phẩm Chính sách 
1 LK6 Tặng 1 Iphone 14 Pro Max, Chiết khấu 6,5%, CK thêm 1% nếu Thanh toán sớm 50%
2 LK3 Tặng 1 Iphone 14 Pro Max, CK 1% nếu Thanh toán sớm 50%
3 LK16 Tặng 1 Iphone 14 Pro Max, Chiết khấu 2%
4 LO29 Tặng 1 Iphone 14 Pro Max, Chiết khấu 6%
5 LO19 Tặng 1 Iphone 14 Pro Max, Chiết khấu 6%
6 BT7 Tặng 1 Iphone 14 Pro Max

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN THÔNG THƯỜNG

Đối với Liền kề LO19 ô số 37

Đặt cọc Đặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký HĐĐM) 100.000.000đ
Đợt 1 Ngay khi ký HĐĐM với CĐT 95% GTHĐ ( bao gồm tiền đặt cọc)
Đợt 2 Khi có thông báo làm GCN 5% GTHĐ

Đối với Shophouse Dãy LO29 

Đợt thanh toán  Tiến độ thanh toán Nội dung thanh toán
Đặt cọc Đặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký HĐMB) 100.000.000vnd
Đợt 1 Ngay khi ký Hợp Đồng  Bên Mua thanh toán 4.252.500.000VNĐ(gồm tiền đặt cọc)( tương đương 100% tiền đất) +HL
Đợt 2 Khi khởi công xây dựng Bên Mua thanh toán 849.000.000VNĐ (tương đương 30% tiền nhà
Đợt 3 Đổ xong tầng 1+ xây thô hết tầng 1 Bên Mua thanh toán 424.500.000VNĐ

( tương đương 15% tiền nhà)

Đợt 4 Đổ xong tầng 3+ xây thô hết tầng 3 Bên Mua thanh toán 283.000.000VNĐ

( tương đương 10% tiền nhà)

Đợt 5 Đổ xong tầng 5+ xây thô hết tầng 5 Bên Mua thanh toán 283.000.000VNĐ

( tương đương 10% tiền nhà)

Đợt 6 Thi công phần nền, chống thấm, biện pháp Bên Mua thanh toán 141.500.000VNĐ

( tương đương 5% tiền nhà)

Đợt 7 Hoàn thiện xong Bên Mua thanh toán 707.500.000VNĐ

( tương đương 25% tiền nhà)

Đợt 8 Thông báo làm sổ Bên Mua thanh toán 141.500.000VNĐ

( tương đương 5% tiền nhà)

Nộp tiền quản lý căn nhà 90.000.000 đồng

Đối với Shophouse Dãy LK6, LK3

Đặt cọc Đặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký TTĐC) 100.000.000đ
Đợt 1 Ngay khi ký TTĐC với CĐT 20% Giá trị tiền đất ( bao gồm tiền đặt cọc)
Đợt 2 Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký TTĐC 20% Giá trị tiền đất 
Đợt 3 Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký TTĐC 10% Giá trị tiền đất 
Đợt 4 Ngay khi ký HĐMB nhà ở 50% Giá trị tiền đất 
Tổng 100% Giá trị tiền đất

Đối với các lô thuộc Biệt thự BT7

Đặt cọc Đặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký HĐĐM) 100.000.000đ
Đợt 1 Ngay khi ký HĐĐM với CĐT 30% Giá trị tiền đất ( bao gồm tiền đặt cọc)
Đợt 2 Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký HĐĐM 20% Giá trị tiền đất 
Đợt 3 Trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký HĐĐM 25% Giá trị tiền đất 
Đợt 4 Trong vòng 150 ngày kể từ ngày ký HĐĐM 20% Giá trị tiền đất
Đợt 5 Khi có thông báo làm GCN 5% Giá trị tiền đất 
Tổng 100% Giá trị tiền đất

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH: HOTLINE 0962.558.742

Xem thêm link facebook dự án >>> Tại Đây